PANTAI MAS Spiritual Centre
The Bali Experience ®
PANTAI MAS Spiritual Centre
The Bali Experience ®
PANTAI MAS Spiritual Centre
The Bali Experience ®
Bootstrap Slider
English

~ Being there for you is our natural way ~

Geschiedenis van Pantai Mas

tempel

Pantai Mas is een bijzondere plek, die een magische weerspiegeling bevat van de essentie van Bali. Pantai Mas is prachtig gelegen aan de noordkust van Bali, tussen de zee, de rijstvelden en de bergen. Er is hard en met veel liefde gewerkt om de plek te ontwikkelen van een vervallen ruïne tot het paradijs zoals de bezoekers en gasten het nu noemen.

Pantai Mas is in 2002 opgestart door Evert Halbesma.

Pantai Mas speelt inmiddels een bijzondere rol in de regio. Zo wordt ondernemerschap gestimuleerd en is Pantai Mas the Bali Experience ook een centrum van spirituele ontwikkeling. Pantai Mas speelt tevens een rol in het bewaren en bewaken van de traditionele cultuur van Bali.

Pantai Mas wordt in Bali gemanaged en gerund door Dayu (Ida Ayu Purnamawati). Zij wordt daarin bijgestaan door Jero Tata.

Vanuit Nederland worden Dayu (Ida Ayu Purnamawati) en Pantai Mas begeleid en ondersteund door Erik Veldhuis (boekingen en planning), Wietske Friezen (taal en nieuwsbrief) en Arjan van Breemen (financieel en juridisch).


Projecten

In de afgelopen jaren zijn diverse projecten vanuit Pantai Mas geïnitieerd en op gestart. Deze projecten zijn gefinancieerd vanuit de Stichtingen Sho~Na en Ilmu Kebatinan, Pantai Mas centrum of privé-gelden. De meeste pojecten zijn inmiddels afgerond en/of overgedragen.

Uitgangspunt van Pantai Mas in het bieden van hulp en ondersteuning, is om te reageren op de hulpvraag en behoeften vanuit de mensen en de gemeenschap, in plaats van standaard activiteiten aan te bieden.

Voorbeelden hiervan zijn:

Voorlichting over sexueel overdraagbare ziektes is gedurende een periode vanuit Pantai Mas gegeven aan studenten. Openlijk praten over zulke onderwerpen is in de Balinese cultuur eigenlijk niet goed mogelijk, maar op gepast indirecte en discrete wijze hebben we toch aan bewustwording en kennis kunnen bijdragen.

Students, Playing & Praying

De Pantai Mas projecten die op dit moment actueel zijn:

Omgang met diversiteit binnen de eigen cultuur
Pantai Mas biedt ruimte aan een kleine hindoeïstische tempel, een boeddhistische tempel, een Maria kapel en een animistische heilige plek. Een moslim gebedsruimte is gepland om te bouwen. Hiermee worden mensen met verschillende religieuze achtergronden binnen de eigen gemeenschap met elkaar in contact gebracht, met mogelijk meer onderling begrip en respect tot gevolg.

Ecotoerisme
Onder ecotoerisme verstaan we een vorm van verantwoordelijk en bewust reizen naar natuurlijke en authentieke gebieden die het milieu behoudt (en waar mogelijk herstelt) en het welzijn van de lokale bevolking verbetert. Op Pantai Mas streven we ernaar om steeds al deze factoren in het oog en in balans te houden wanneer we reizen of activiteiten organiseren voor de gasten. Gasten kunnen tijdens hun verblijf de authentieke cultuur ervaren, vanuit respect naar zichzelf en de omgeving. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld om mee te gaan vissen met de traditioneel werkende vissers in de Temukus baai, of om mee te werken op de rijstvelden en plantages van de lokale boeren.

Spiritueel toerisme
Spiritualiteit kent vele definities, zo ook in het toerisme. De ervaring leert dat spirituele vakanties bijvoorbeeld naar India al jaren populair zijn. Dit fenomeen lijkt nu ook op Bali in opkomst. Op Pantai Mas willen we graag bijdragen aan een oprechte, diepgaande en respectvolle invulling van spiritueel toerisme. Reizigers kunnen verrijkende en verruimende ervaringen opdoen op dit spiritueel zeer bijzondere eiland. Een groepsreis langs bijzondere spirituele plekken op Bali, met ruimte voor ontspanning, meditatie en reflectie, is in voorbereiding. Bali is en blijft een heel bijzondere en uitgelezen plek om tot jezelf te komen in de essentie met dat wat is en in het tempo dat past bij jouw flow. Wij nodigen je van harte uit deze ervaring te ondergaan.

Scholingsproject
Het scholingsproject biedt jongeren een mogelijkheid om een beroepsopleiding te volgen. Het criterium voor een gekozen beroepsopleiding is dat er, na succesvolle afronding van de opleiding, direct aan het arbeidstraject kan worden deel genomen. De jongeren worden dus alleen ondersteund bij die beroepsopleidingen waar vanuit de arbeidsmarkt vraag naar is. Jongeren die voor ondersteuning in aanmerking komen zijn schoolverlaters die een beroepsopleiding willen doen en jongeren uit landelijke gebieden die hun lagere- en vervolgopleiding met goed gevolg hebben doorlopen maar eigenlijk geen kans hebben om verdere scholing te doorlopen evenals jongeren welke uit kansarme gezinssituaties komen. Ondersteuning wordt onder andere verleent in de vorm van lesgeld (per semester en direct aan de school voldaan) en het verstrekken van, voor de opleiding, benodigde gereedschappen en kleding.

Gereedschappenproject
Ook dit project is gericht op het ondersteunen van jongeren in kansarme situaties zodanig dat zij in hun, en dat van hun gezin en familie, levensonderhoud kunnen voorzien. Jongeren die van school komen en binnen de ambachtelijke markt aan de slag kunnen (timmerlui, elektriciens, loodgieters, metselaars, etc.) hebben een eigen basisset aan het benodigde ambachtelijke gereedschap nodig. Dit project beoogt die jongeren te ondersteunen bij de aanschaf van de, voor het uitvoeren van het ambacht, noodzakelijke basis gereedschapset. Een jongere die voor deze ondersteuning in aanmerking wil komen dient onder andere zijn / haar vakopleiding met goed gevolg afgerond te hebben op een daarvoor specifiek bestemde school, een werkaanbod te hebben voor minimaal 1 jaar en uit een gebied te komen met veel "kanslozen".

Pantai Mas voordat het ontstond…


... was een droom, een visioen dat naar de werkelijkheid toe stroomde. Nu is het een ontmoetingsplek van vele zielen rond dezelfde energie, de vereniging van vele harten binnen dezelfde werkelijkheid.

Evert had ooit een droom, over een plek die de idealen van het hart zou weerspiegelen. Een plek van waardigheid, blijdschap en liefde, van ontmoetingen, waar vrede vloeit met het geluid van de wind, de oceaan, de bloemen onder de palmbomen en de sterren. Een tijdloze ruimte van universele energie die alle zintuigen stimuleert, een ware weerspiegeling van de essentie van de Ziel en het hart.

Het ultieme streven van Pantai Mas is als het pad van de Boeddhisten, om de transformatie van het innerlijk te voltooien, naar compassie en altruïsme en naar het verlangen om er ook voor anderen te zijn.

Pantai Mas is die serene tuin waar de ziel van het hart wordt gecultiveerd.

- Jro Tata

tempel


Open, toegankelijk en ontvankelijk,


Op Pantai Mas
wordt spiritualiteit ervaren als een individueel pad van transformatie en zuivering,
het pad van het hart,
van de liefde in al zijn hoedanigheden,
van bewustwording,
van steeds losser komen van onbruikbare conditioneringen en vervormingen.
Zodat uiteindelijk de persoonlijke wil zich versmelt met de Goddelijke Wil.
Eén is.

Bij ons staat spiritualiteit niet voor zweverigheid of voor afgescheidenheid
en er zijn geen strenge meditatie praktijken of een terugtrekken uit het dagelijks leven of de maatschappij,
ook geen verheven meester met schare volgelingen.

We staan een spiritueel pad voor dat overeenstemt met de menselijke aard, naar een bereikbaar ideaal van een volledig verwezenlijkt mens, die een dienstbaar en bescheiden leven in de maatschappij leidt.
Praktische aanpak en mystiek gaan hand in hand,
evenals menselijk en heilig, 
maatschappelijk en spiritueel.
Spiritualiteit zoals deze hier beleefd wordt is sociaal betrokken,
open, toegankelijk en ontvankelijk.

tempel